Δράσεις

Δράσεις

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου έχει μια πολύπλευρη προσφορά  στα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά δρώμενα της Χερσονήσου Ακρωτηρίου. Διοργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, συνεργάζεται με άλλους φορείς για υλοποίηση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων, φιλοξενεί ομάδες από την Κύπρο και το εξωτερικό και συνεργάζεται με την τοπική κοινότητα και άλλους κρατικούς και μη Κυβερνητικούς φορείς για την αειφορική διαχείριση και προβολή της Χερσονήσου του Ακρωτηρίου.

Συμμετέχει ως εταίρος μαζί με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου και την RSPB στο πρόγραμμα  Darwin «Αποκατάσταση Λιβαδιού Ακρωτηρίου: ένας υγρότοπος ορόσημο στις Βρετανικές Βάσεις Κύπρου (2015 – 2017)». Το έργο αυτό έχει ως στόχο, με διαχειριστικές δράσεις, να επαναφέρει το αειφορικό ισοζύγιο του υγρότοπου, ενισχύοντας τις  παραδοσιακές δραστηριότητες των ντόπιων κατοίκων, όπως βόσκηση και καλαθοπλεκτική και να αποκαταστήσει τη βιοποικιλότητα προσφέροντας καταφύγιο σε σπάνια είδη πουλιών και προστατεύοντας τα σπάνια φυτά της περιοχής.

Το Κέντρο συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα  “Ξανά-μπλέκοντας τη μαλακή καλαθοπλεκτική (2016 – 2017)” που επιχορηγείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Παγκύπρια Οργανισμό Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΠΟΑΚ) και το Πανεπιστήμιο Frederick. Το έργο αυτό έχει ως στόχο την αναβίωση της τοπικής τέχνης της μαλακής καλαθοπλεκτικής, διατηρώντας τις παραδοσιακές πρώτες ύλες και τεχνικές πλέξης, δημιουργώντας νέα προϊόντα πιο ελκυστικά στη σημερινή εποχή.

Την τελευταία δεκαετία (2007 – 2017) το Κέντρο έχει συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας σε μια πλειάδα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων δια βίου μάθησης, φιλοξενώντας και αποστέλλοντας πάρα πολλές ομάδες από και προς άλλες χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ισλανδία και άλλες. Μέσα από αυτά τα προγράμματα, ντόπιοι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν άλλες προστατευόμενες περιοχές και να κατανοήσουν τη σημασία της αειφορικής διαχείρισης περιβαλλοντικά σημαντικών περιοχών. Επίσης φιλοξενούμενοι φοιτητές και νεαροί απόφοιτοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν π.χ. σε ανασκαφές, πολιτιστικές δράσεις και ερευνητική δραστηριότητα στη Χερσόνησο Ακρωτηρίου.

Μέσα από εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και  σεμινάρια, το Κέντρο προσφέρει την ευκαιρία σε ομάδες και άτομα για να γνωρίσουν τα σημαντικά στοιχεία και να απολαύσουν τον περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πλούτο της Χερσονήσου. Η ερευνητική δράση του Κέντρου είναι πολυποίκιλη, είτε με το προσωπικό του είτε σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς, προσφέροντας πολύτιμη πληροφόρηση στους φορείς διαχείρισης της περιοχής, συνεισφέροντας στις προσπάθειες προστασία της χλωρίδας, της πανίδας και των οικοτόπων της Χερσονήσου

Επιδιώκουμε την εμπλοκή του κοινωνικού συνόλου σε περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δραστηριότητές με στόχο την προώθηση υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.