Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Από το 2007 το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ακρωτηρίου , ανήκει στο Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο συντονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Στο Κέντρο εργάζεται ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και προσφέρονται 30 εκπαιδευτικά προγράμματα (μονοήμερα, ολοήμερα και διήμερα) στα οποία συμμετέχουν χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο. Τα προγράμματα προσφέρονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και έχουν βιωματική και διαδραστική προσέγγιση, αξιοποιώντας τη φύση ως πεδίο μάθησης.

Γενικές πληροφορίες για το ΚΠΕ Ακρωτηρίου

Πίνακας με τα προγράμματα Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αναλυτική περιγραφή των προγραμμάτων Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πίνακας με τα προγράμματα Μέσης και Τεχνικής /Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αναλυτική περιγραφή των προγραμμάτων Μέσης και Τεχνικής /Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αιτήσεις συμμετοχής και άλλα έντυπα για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Κέντρου

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα αποσκοπούν, μέσα από εμπειρική και βιωματική ενασχόληση με το περιβάλλον, να συμβάλουν στη διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.