Φυσικό περιβάλλον

Η Χερσόνησος Ακρωτηρίου έχει στο σύνολο της μεγάλη περιβαλλοντική σημασία για την Κύπρο αλλά και ευρύτερα για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Το σύστημα υγροτόπων της περιοχής, με άξονα την Αλυκή και το Λιβάδι Ακρωτηρίου, κηρύχθηκε στις 20 Μαρτίου του 2003 υγρότοπος διεθνούς σημασίας, στα πλαίσια της Σύμβασης του Ραμσάρ. Επίσης η Χερσόνησος έχει κηρυχθεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά από το “Birdlife International”, και καλύπτεται από αρκετές άλλες διεθνείς Συμβάσεις, όπως η Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων, της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και της Βαρκελώνης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου. Έχει πρόσφατα κηρυχθεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) ως αντίστοιχη περιοχή του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Πανίδα

Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί πάνω από 300 διαφορετικά είδη πουλιών. Τα περισσότερα από αυτά είναι μεταναστευτικά, τα οποία μετακινούνται το φθινόπωρο από τη Βόρεια Ευρώπη και τη Ρωσία προς νότιες περιοχές κυρίως στην Αφρική, επιστρέφοντας πίσω την άνοιξη. Πολλά από αυτά τα πουλιά διαχειμάζουν στην Κύπρο, κυρίως στους υγρότοπους της περιοχής, ενώ κάποια είδη μένουν στην Κύπρο για να γεννήσουν. Οι ακτές της χερσονήσου, είναι από τις λίγες στην Κύπρο, όπου γεννούν οι πράσινες χελώνες και οι χελώνες Καρέττα καρέττα, είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση στη Μεσόγειο. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί σημαντικά είδη θηλαστικών, όπως φώκιες, δελφίνια και νυχτερίδες. Επίσης έχουν καταγραφεί εκατοντάδες είδη ασπόνδυλων, με πολλά από αυτά να είναι ενδημικά.

Χλωρίδα

Το μωσαϊκό βλάστησης της περιοχής είναι εντυπωσιακό, με 27 διαφορετικούς τύπους οικοτόπων, κάποιοι από τους οποίους πολύ σπάνιοι για την Κύπρο αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όπως είναι η Αλυκή. Η χλωρίδα της περιοχής περιλαμβάνει εκατοντάδες είδη φυτών, αρκετά από τα οποία είναι ενδημικά για την Κύπρο. Τριάντα είδη φυτών που απαντούν στη Χερσόνησο, κινδυνεύουν με εξαφάνιση και περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Κυπριακής Χλωρίδας.

Η Χερσόνησος Ακρωτηρίου είναι από τις σημαντικότερες περιοχές της Μεσογείου για τη χλωρίδα, την πανίδα και τους οικότοπους της.